Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Bijvoorbeeld wanneer het kind (nog) niet of opvallend minder spreekt, spreekt in onvolledige zinnen of wanneer het kind niet goed begrijpt wat er gezegd wordt.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal en de spraak van het kind.

De logopedische behandeling is zowel indirect als direct. Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren.

Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het maken van oogcontact  en het nemen van beurten.