Stemstoornissen

Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op het strottenhoofd (de larynx).  Deze bestaat uit diverse structuren die onderling aan elkaar zijn verbonden en wordt in de hals op zijn plek gehouden met spieren aan de benige structuren, zoals het borstbeen, de schedel, de onderkaak en de wervels in de nek. Door deze constructie is de spanning van de spieren zeer bepalend voor de stand van de larynx.

Een  verkeerde spanning van de spieren kan leiden tot klachten m.b.t. de beweeglijkheid van de larynx. Bij larynxmanipulatie worden de spieren in de hals, nek, kaak en mondbodem ontspannen door een trage rekking, stretchen en kneden.

Een zwakke stem

Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De mogelijkheden van de stem zijn zeer persoonsgebonden. Het stemapparaat, het strottehoofd, is niet bij alle mensen hetzelfde gebouwd. Er bestaan verschillen in grootte, vorm en skeletopbouw. Dit verklaart ook het verschil tussen een mannen- en vrouwenstem. lees meer

Heesheid

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Heesheid wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stemplooien Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. lees meer

 

Wat is stembandverlamming?

De stembanden, ofwel stemplooien, bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer de twee stemplooien tijdens de uitademing tegen elkaar aan gebracht worden, gaan ze trillen en zo ontstaat er stemgeluid. Bij stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord. Hierdoor ontstaan er problemen bij de stemgeving, bij de ademing en/of het slikken. lees meer