De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. Naast de bewegingsstoornissen kan ook het spreken aangedaan zijn. Ook het eten en drinken kan problemen opleveren. Het kauwen wordt minder krachtig en de patiënt verslikt zich vaker, vooral bij drinken. Ook kan speekselverlies optreden.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie (uitspraak), eten en drinken.

In overleg met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Het doel van de behandeling is meestal het verbeteren van de communicatie en de verstaanbaarheid. Hiertoe worden de adem, de stemgeving, de articulatie en het tempo geoefend. Er worden adviezen gegeven om het eten en drinken te vergemakkelijken. Ook kan de logopedist adviseren en begeleiding geven bij de keuze van hulpmiddelen.

Het onderzoek en de behandeling wordt in de regel vergoed door de zorgverzekeraar. Een verwijzing van een huisarts of specialist is nodig.  

Voor meer informatie over de ziekte van Parkinson, zie www.parkinson-vereniging.nl