Meer informatie over: 

ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose)

de ziekte van Parkinson

Dementie