Afasie

Afasie: taalstoornis na hersenletsel

Een afasie kan ontstaan bij het doormaken van een beroerte of door andere vormen van hersenbeschadiging. Van het ene op het andere moment functioneert het taalvermogen niet meer als voorheen. Omdat de plaats en grootte van de beschadiging voor iedere persoon met afasie anders is, zijn de mogelijke taalproblemen divers. Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal, woorden kunnen door elkaar gehaspeld worden zodat ze veranderen of zelfs onherkenbaar zijn. Ook kunnen er woordvindingsproblemen optreden, waarbij de persoon bepaalde woorden niet meer kan oproepen.

De logopedist start altijd met onderzoek naar de communicatieve mogelijkheden, zowel door middel van taal als via andere communicatiekanalen. Vervolgens wordt afhankelijk van wensen en mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar omgeving bepaald hoe de verdere  behandeling wordt vormgegeven. Behandeling kan gericht zijn op herstel van de taalfunctie, maar kn ook gericht zijn op het aanleren van strategieën of het leren gebruiken van een communicatiehulpmiddel.