Neurologische aandoeningen

Taal (afasie)

Bij volwassenen en kinderen kunnen taalstoornissen ontstaan na hersenletsel. Dit wordt afasie genoemd. Iemand met een afasie kan onder andere moeite hebben met het vinden van de juiste woorden, het begrijpen van gesprekken en het juist uitspreken van woorden. De logopedist kan de aard van de taaldstoornis onderzoeken en helpen de communicatieve mogelijkheden te verbeteren.
lees meer

Spraak (dysartrie)

Bij volwassenen en kinderen kunnen spraakstoornissen worden veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken spieren die nodig zijn voor de ademing, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.
lees meer

 Slikken  

Als gevolg van hersenletsel kunnen problemen ontstaan in het slikken. Hierdoor kan het zijn dat iemand zich vaker verslikt, moeite heeft met bepaalde soorten voeding of veel langer over een maaltijd doet.
lees meer

Meer informatie over specifieke neurologische aandoeningen    

lees meer over dementie

lees meer over de ziekte van Parkinson


lees meer over ALS