Team

Wij werken met twee logopedisten in de praktijk.

Dhr. D Berghuis MA
Logopedist / Spraak-taalpatholoog
Registratie voor afasiebehandeling
Deelnemer MSZorg Nederland

 

Mw. MT Dorgelo-Koopman
Logopedist
Registratie voor preverbale logopedie
Larynxmanipulatie

 

Kwaliteit

Alle in onze praktijk werkzame logopedisten zijn lid van de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, lid van een intercollegiale Kwaliteitskring en staankwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied worden regelmatig cursussen gevolgd en congressen bijgewoond.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hierbij moet sprake zijn van een medisch probleem op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor of slikken. Voor logopedie kan een verwijzing noodzakelijk zijn, maar in sommige gevallen kunt u zonder verwijzing terecht. Informeer hiernaar bij het maken van een afspraak. Logopedie valt onder uw verplichte eigen risico (vanaf 18 jaar).

Voor 2020 is de praktijk geen overeenkomst aangegaan met CZ/OHRA/DeltaLloyd.